Hiba
  • Hiba történt a csatornaadatok betöltése közben.

Vertikál Zrt.

A Vertikál Zrt. több mint 20 éves múltra tekint vissza a hulladékgazdálkodási és a településüzemeltetési szolgáltatások területén. Társaságunk 1991-ben - többségi önkormányzati tulajdonnal - alakult részvénytársasággá Polgárdi székhellyel, dolgozóink létszáma 83 fő. A két évtized alatt a Zrt. szakmai befektetőként – a helyi önkormányzatokkal szoros együttműködéssel – több azonos tevékenységet ellátó cégben szerzett érdekeltséget, ezáltal kialakítva a Vertikál cégcsoportot, mely napjainkban már egységes arculatával, országos szintű, komplex hulladékgazdálkodási rendszert működtet, ezáltal képes a települések igényeinek megfelelő ellátására kistérségekben és a nagyobb régiókban egyaránt. Vertikál cégcsoportot alkotó szolgáltató szervezetek által ellátott lakosszám közel 650.000 fő.

Fő tevékenységi köreink:

- köztisztasági tevékenység (települési szilárd hulladékgyűjtés, -szállítás, -kezelés valamint szelektív hulladékok előkezelése, hasznosítása),

- veszélyes hulladék begyűjtés,

- hulladékkereskedelem,

- építőipari tevékenység (mélyépítés, magasépítés, kommunális hulladéklerakó telepek építése, hulladéklerakók rekultivációja)

- városüzemeltetés, településtisztasági tevékenység,

- parkfenntartás,

- környezetvédelmi-mérnöki tanácsadás,

- pályázati tevékenység, projekt-előkészítés,

Tevékenységünket a vevői megelégedettség és az állandó megbízható minőség figyelembevételével végezzük, a minőségi-, a környezetirányítási, valamint a munkabiztonsági menedzsmentrendszerek elvárásainak megfelelően, ISO, valamint OHSAS minősítéssel, a szakembergárda folyamatos képzésével, megfelelő eszközparkkal.

A szolgáltatási színvonal szakmai megalapozásának és fejlesztésének biztosításának érdekében a cégcsoport tagjai a Miskolci Egyetemmel és a gödöllői Szent István Egyetemmel együttműködve már 10 éve számos K+F projektet valósítottak meg, a településeken keletkező hulladékok komplex feldolgozási és hasznosítási technológiájának a kifejlesztése érdekében. A kutatási eredmények a hulladékgazdálkodási rendszerek üzemeltetésével foglalkozók számára környezetvédelmi szempontból megfelelő, gazdaságos és hatékony megoldást kínálnak a lerakásra kerülő hulladékmennyiség csökkentésére, valamint a hulladék anyagában történő hasznosítás és az energetikai hasznosítás arányának növelésére.

Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolákkal, egyesületekkel, szervezetekkel való együttműködésre, részt veszünk a környezettudatos életre való felkészítésben, és nevelésben, a környezetvédelem fontosságára való figyelemfelkeltésben, megfelelő PR tevékenységgel, bemutatókkal.

Kialakítottuk azt a holding típusú szervezeti rendszert, ahol az önkormányzati tulajdonú cégek önállósága megmarad, ugyanakkor a Vertikál Zrt. megadja azokat a szakmai segítségeket, amelyek egy hatékony kommunális szolgáltatási rendszer működéséhez biztosítják a feltételeket, mert

Közös célunk a tiszta környezet!

Kiegészítő információ