Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

Iskolánkban vállaljuk a több évtizedes ipariskolai hagyományokhoz méltó magas színvonalú szakmai képzést. Munkánkat úgy végezzük, hogy megfeleljünk a képzést igénybe vevő partnereink elvárásainak.
Pedagógusaink továbbképzéseken vesznek részt, hogy tudásukat folyamatosan fejlesszék, az oktatáshoz szükséges eszközállományt rendszeresen korszerűsítjük, karbantartjuk, lehetővé téve, hogy diákjaink a legmodernebb technikákkal ismerkedjenek meg, idegennyelv-tudásuk birtokában megfeleljenek a korszerű munkahelyek elvárásainak.
Célunk, hogy színvonalas, EU-konform oktatással, a kulcskompetenciák fejlesztésével szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.

Vállaljuk, hogy a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások során felkészítjük tanulóinkat a szakiskolai követelményeknek való megfelelésre, versenyeken való részvételre, valamint a továbbtanulásra.
Intézményünk fontosnak tartja a tanulók nevelését is, ezért személyes példamutatással, rendezvények, programok szervezésével segítjük személyiségük harmonikus fejlődését.
Intézményvezetésünk elkötelezett a már életbe léptetett minőségirányítási rendszer működtetésében, és biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket.
Fontosnak tartjuk a partnerközpontú működést, az iskolánkkal kapcsolatban állók véleményének kikérését és figyelembe vételét.
Célunk a modern társadalom kívánalmainak megfelelő minőségű, színvonalas oktatás és nevelés megvalósítása.

http://www.arpadszki.hu

http://www.arpadtiszk.hu


Ábrahám Norbert igazgató

Kiegészítő információ